COALITIA SECTORULUI CULTURAL INDEPENDENT/COMUNICAT DE PRESA

COALITIA SECTORULUI CULTURAL INDEPENDENT

COMUNICAT DE PRESA

24 martie 2010

Reactie la invitatia AFCN de a contribui la elaborarea unui proiect de modificare a Normelor Metodologice din 23 februarie 2009 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor

Ca urmare a petitiei semnate de peste 300 de persoane apartinand sectorului cultural independent si depusa luni, 22 martie, la Administratia Fondului Cultural National si Ministerul Culturii si Patrimoniului National, in care era subliniata necesitatea lansarii de urgenta a concursului de proiecte culturale cel mai tarziu la data de 2 aprilie 2010, AFCN a lansat marti, 23 martie, un apel la consultare publica pentru modificarea normelor metodologice. Termenul limita de primire a observatiilor si propunerilor lansate de AFCN este vineri, 26 martie, fiind alocate prin urmare 3 zile pentru consultarea publica pe marginea proiectului de modificare propus. In plus, proiectul de modificare a normelor, propus operatorilor culturali spre consultare, nu contine niciuna dintre cerintele indicate in petitia inaintata.

Coalitia Sectorului Cultural Independent mentine solicitarile prevazute in petitia depusa luni, 22 martie, la AFCN si MCPN, subliniind necesitatea lansarii de urgenta a concursului de proiecte culturale, cel mai tarziu la data de 2 aprilie. Pentru a evita orice posibila confuzie, subliniem faptul ca lansarea concursului nu este conditionata de lansarea, consultarea si aprobarea noilor norme metodologice, ea putand fi realizata conform normelor aprobate in februarie 2009, pe baza carora s-a desfasurat concursul de proiecte din anul 2009.

Sustinem necesitatea ca aceste consultari sa fie facute conform Legii 52/2003, care prevede ca anunturile referitoare la elaborarea unui proiect de act normativ sa fie aduse la cunostinta publicului cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritatile publice. In acelasi timp, aceeasi lege normeaza perioada de consultari de minim 10 zile in care autoritatea publica sa primeasca in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice din partea celor interesati.

Afirmam intreaga disponibilitatea de a contribui la aceste consultari ulterioare, in termenul prevazut de lege.

Semneaza in numele Coalitiei pentru Sectorul Cultural Independent

Raluca Pop – banipentruarte

Cosmin Manolescu – Fundaţia Gabriela Tudor

Bogdan Georgescu – Initiativa Ofensiva Generozitatii si tangaProject

Rarita Zbranca – Fundatia AltArt / Federatia Fabrica de Pensule

Silvia Cazacu – Banlieues d’Europ’est

Cristina Modreanu PFA – editor Scena.ro

Contact Coalitia Sectorului Cultural Independent:

Raluca Pop – banipentruarte, Email: ralucpop@gmail.com , Telefon: 0744 399 767

Cosmin Manolescu – Fundaţia Gabriela Tudor , Email: cosmin@gabrielatudor.ro, Telefon:0722 322 366

Bogdan Georgescu – Initiativa Ofensiva Generozitatii si tangaProject, Email:bogdangeorgescumail@yahoo.com , Telefon:0720 469 021

Publicités

Concours francophone de Musqique RAP

Franco Rap. Concours 2010. Festival 2011.

Organisé par l’ONCU & FEDURAP

Plus que 8 jours pour participer!

Dans le cadre des missions de l’Observatoire Nationale des Cultures Urbaines ayant pour objectif de promouvoir les Cultures Urbaines (Arts Urbains et Sports Urbains), il paraissait important et utile d’organiser une manifestation artistique unitaire pour répondre à des demandes croissantes, notamment des acteurs de la culture Hip Hop que nous représentons, recherchant la qualité artistique et de la mise en valeur de langue française à  travers un festival international en phase avec son temps.

«FRANCORAP», premier festival francophone de musique Rap répond à la valorisation des Cultures Urbaines et ainsi apporter une visibilité pour mieux encourager les talents, aussi bien le travail amateur que professionnel. «FRANCORAP» se décompose en deux temps : son concours international et son festival francophone.

Le concours se déroule du 1er juin 2009 au 31 mars 2010 minuit. La session du jeu est accessible sur le site Internet  à l’adresse : http://www.francorap.com. Un comité d’expert avisé de la culture RAP se réunira le 15 mai 2009 pour dresser une première sélection officielle. La cérémonie officielle sera organisée d’ici fin 2010. Les trois finalistes seront ainsi sélectionnés pour la 1ère édition du festival de 2011.

Dossier à télécharger ICI      |       Pré-Inscription en ligne ICI      |       www.francorap.com    

Penser l’industrie autrement/Paris

Penser l’industrie autrement

Colloque international organisé par l’ISERAM (Institut Supérieur Européen et de Recherches Appliquées au Management), le laboratoire de recherche de l’ISEG (Institut Supérieur Européen de Gestion), le 25 mars 2010, Maison de l’Europe, 35, rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris

Partenaire : Ars Industrialis

Programme_du_colloque_Industrie[1]

SATURDAY SOUP/Chisinau

Need money for creative projects?

Saturday Soup: Chisinau. A delicious and experimental approach to alternative arts funding.

date: Saturday, March 27th, location: FLAT SPACE / str. Bucuresti 68/1, Chisinau

Saturday Soup: Chisinau is a community meal featuring dishes prepared by guest chefs Vladimir US and Roman PETRUNIAK (USA). Cost of the meal is 10 lei per person. All of the profit generated from the event will be given to support a creative project in the form of a Saturday Soup Grant. Each guest at the meal will be allowed one vote to decide the winner of the grant.

Saturday Soup: Chisinau is presented by Oberliht Association, in collaboration with the group InCUBATE from Chicago USA. The goal of this project is to generate a conversation about the situation of arts funding for creative projects in Moldova as well as to actually raise money for a micro-grant.

Who can apply for the grant?

Anyone from anywhere can apply for anything.

How do I apply for the grant?

Email a 1-page description of your project to: vladimir@oberliht.org.md

deadline: Friday March 26th, 2010

Sunday Soup: Chisinau will be preceded by a public presentation by Roman PETRUNIAK from InCUBATE Chicago entitled Creative Strategies Between Art & The Everyday.

http://oberliht.org.md/arthotel/?p=182

Friday, March 26th, 6 pm, location: ARThotel, str. Gh. Asachi 53/1, lit. “A”, Chisinau

map: http://oberliht.org.md/arthotel/?page_id=18

Roman Petruniak is an art historian, curator, critic and artist from Chicago, IL. Between 2007 and 2009, he was the curator of exhibitions at the Ukrainian Institute of Modern Art (http://www.uima-chicago.org). In 2007 he founded InCUBATE (http://www.incubate-chicago.org), a curatorial collective, artist residency program and experimental research institute seeking to develop new ways of thinking about financial support for creative activities. Currently he is living in Kyiv on a Fulbright Scholarship to study the infrastructural support of socially progressive contemporary art in Ukraine.

The work of Petruniak often complicates the traditional definitions of art, arts administration, and everyday life. His research asks the questions: What new possibilities can arise when these boundaries are blurred? What new types of creative strategies may be developed in the space between art and the everyday?

In the presentation Roman will introduce his work with InCUBATE, as well as give some information about his current work as Fulbright scholar in Kyiv. He will especially describe a new program in Kiev called “Sunday Borsch” (http://borshch.newcitizen.org.ua), a bi-monthly community meal and alternative granting program designed as a DIY method of providing financial support to creative projects.

SUPA DE SAMBATA/Chisinau

SUPA DE SAMBATA
Sîmbăta, 27 martie, 2010, APARTAMENT DESCHIS / str. Bucuresti 68/1, Chişinău

Ai nevoie de bani pentru proiecte creative?

Supa de Sîmbătă: Chişinău – O abordare experimentală şi delicioasă a finanţării alternative a artei.

Supa de Sîmbătă din Chişinău este o masă pregătită de către bucătarii invitaţi Vladimir US şi Roman PETRUNIAK (SUA) şi servită în comun. Costul unei porţii de supă este de 10 lei. Suma adunată la eveniment va fi oferită sub forma unui Grant al Supei de Sîmbătă în susţinerea unui proiect creativ. Fiecare dintre cei prezenţi la masă vor avea dreptul să acorde un vot pentru a decide cîştigătorul grantului.

Supa de Sîmbătă: Chişinău este un eveniment prezentat de Asociaţia Oberliht în colaborare cu grupul InCUBATE din Chicago, SUA. Scopul acestui proiect este de a pune în discuţie situaţia finanţării proiectelor de creaţie din Moldova şi totodată de a aduna bani pentru un micro-grant.

Cine poate aplica pentru grant?

Oricine poate aplica pentru orice, indiferent de unde vine.

Cum pot aplica pentru grant?

Trimite descrierea proiectului în limita unei pagini la: vladimir@oberliht.org.md

dată limită: Vineri, 26 martie, 2010

– – – – –

Supa de Sîmbătă: Chişinău va fi precedată de o prezentare a artistului Roman PETRUNIAK (InCUBATE Chicago) intitulată Strategii Creative între Artă şi Cotidian

http://oberliht.org.md/arthotel/?p=182

Vineri, 26 martie, 18:00, locul prezentării: ARThotel, str. Gh. Asachi 53/1, lit. “A”, Chişinău

harta: http://oberliht.org.md/arthotel/?page_id=18

Roman Petruniak este un istoric şi critic de artă, curator şi artist din Chicago, IL. Între 2007 şi 2009 a activat în calitate de curator la Institutului Ucrainean de Artă Modernă (http://www.uima-chicago.org). În 2007 a fondat InCUBATE (http://www.incubate-chicago.org), care reprezintă un colectiv curatorial, un program de reşedinţe şi un institut de cercetări experimentale, cu scopul iniţierii unor modele noi de gîndire în vederea obţinerii suportului financiar pentru activităţi creative. În prezent, Roman locuieşte în Kiev, în calitate de bursier Fulbright, unde realizează o cercetare a suportului şi infrastructurii puse în sprijinul artei contemporane social-progresive din Ucraina.

Prin activitatea sa Petruniak deseori problematizează doctrinele tradiţionale despre artă, administrarea artei şi viaţa de zi cu zi. Cercetările sale ridică o serie de întrebări: Ce posibilităţi noi pot apărea atunci când aceste delimitări sînt dizolvate? Ce tipuri noi de strategii creative pot fi dezvoltate pentru segmental dintre artă şi cotidian?

În cadrul prezentării Roman va vorbi despre colaborarea sa cu InCUBATE şi despre activitatea sa de la Kiev unde se afla în acest moment în calitate de bursier Fulbright. El va descrie în mod special un nou program numit “Supa de Dumincă” (http://borshch.newcitizen.org.ua) – program bilunar de mese comunitare şi granturi alternative conceput ca o metodă Fă-o-Singur (Do-It-Yourself) pentru a genera fonduri destinate proiectelor creative.

Petitie online coalitie sector cultural independent

Petitie online coalitie sector cultural independent

Petitia on-line pentru lansarea concursului de proiecte AFCN si pentru reformarea acestui mecanism de finantare sustine drepturile sectorului cultural independent de a fi sprijinit financiar din surse publice si de a contribui la conturarea programelor de finantare si a modului de alocarea a acestor resurse.

Petitia, initiata de un grup de 10 ONG-uri, va fi depusa luni, 22 martie, ora 10,00, la AFCN si la Ministerul Culturii si Patrimoniului National, impreuna cu cele peste 200 de semnaturi. Lista ramane deschisa : http://www.petitiononline.com/AFCN2010/petition.html

Contact:

Raluca Pop – banipentruarte

Email: ralucpop@gmail.com

Telefon: 0744 399 767

Bogdan Georgescu – Initiativa Ofensiva Generozitatii si tangaProject

Email: bogdangeorgescumail@yahoo.com

Telefon: 0720 469 021

Grande manifestation à Paris pour défendre l’art et la culture

appel_a_la_manifestation